*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

TEERAPORN ตรวจสุขภาพ

Live blood analysis การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เพื่อบ่งบอกได้ถึงแนวโน้มสุขภาพ สารพิษ โลหะหนัก ประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายเบื้องต้น

TEERAPORN analyze and consult by doctor

ทีมแพทย์จะนำผลการตรวจวิเคราะห์และให้คำปรึกษาการดูแลในขั้นต่อไป

TEERAPORN Personalized Treatment program

ทีมแพทย์จะทำการวางแผนดูแลเป็นเฉพาะบุคคล

TEERAPORN Treatment program

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

โปรแกรมล้างสารสะสมและสารตกค้างในตับ

การใช้ชีวิตของคนสมัยนี้ทำให้มีแนวโน้มการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับตับมากขึ้น การล้างสารตกค้างในตับ จะช่วยบำรุงและเสริมประสิทธิภาพ ของตับในการขจัดสารตกค้างและบำรุงสุขภาพตับ ช่วยลดแนวโน้มการเกิดภาวะไขมันเกาะตับ

โปรแกรมล้างสารสะสมในร่างกาย

วิธีการล้างสารสะสมโดยให้สารอาหารและวิตามินทางหลอดเลือด ที่มีส่วนผสมของสารโปรตีน EDTA เพื่อขจัดสารโลหะหนักที่ตกค้างในร่างกาย ช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดทำงานได้ดียิ่งขึ้น พร้อมบำรุงร่างกาย ช่วยลดภาวะหลอดเลือดอุดตัน