น้องโชษิตา ผลงานถ่ายแบบงาน Royal 60 หลังทำตาไปครบ 1 ปี ค่ะ

ขั้นตอนและเคล็ดลับทำตาสองชั้น by โชษิตา (น้องโช)


*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ การดูแลหลังทำ

 

Leave a reply